R03 – STŘECHA – tepelná izolace nad a mezi krokvemi


Katalogový list v PDF

Výkres skladby v DWG

Tepelně technický výpočet

Tepelně technické posouzení