R04 – STŘECHA – tepelná izolace nad krokvemi


Katalogový list v PDF

Výkres skladby v DWG

Tepelně technický výpočet

Tepelně technické posouzení