R05 – STŘECHA – tepelná izolace mezi a pod krokvemi


Katalogový list v PDF

Výkres skladby v DWG

Tepelně technický výpočet

Tepelně technické posouzení