COMPRI izolace - kompletní zateplení domu

Kategorie

Články jsou roztříděny do kategorií...

Nabízíme BLOWER DOOR TEST

BLOWER DOOR TEST – měření vzduchotěsnosti budov

Nabídkovou cenu na provedení měření vzduchotěsnosti naleznete v tomto dokumentu (PDF, 352 kB).

UPOZORNĚNÍ: BLOWER DOOR TEST provádí pouze technici společnosti CIUR a.s. z výrobního závodu v Brandýse nad Labem.

Společnost CIUR a.s. je členem Asociace Blower Door _ CZ

Vzduchotěsností se rozumí schopnost materiálu, stavebního prvku, budovy propouštět vzduch. Aby mohl vzduch proudit, musí být splněny dvě základní podmínky. Za prvé je to přítomnost otvorů – netěsností, druhou podmínkou je rozdíl tlaku vzduchu. Tlakový rozdíl vzniká kombinací účinků větru, větracího zařízení a rozdílných teplot mezi interiérem a exteriérem. Netěsnosti jsou buď záměrné – navržené z důvodů větrání, umožňující řízenou výměnu vzduchu a jsou součástí větracího systému, nebo nechtěné – vznikající náhodně jako chyby při návrhu a realizaci. Nechtěné netěsnosti neumožňují řízenou výměnu vzduchu a ruší funkci větracího systému. Vzduchotěsnost budovy je potom kombinovaným efektem všech těchto dílčích netěsností.

Negativními důsledky netěsností jsou:

  • intenzivní transport tepla a vlhkosti prouděním
  • zvýšená tepelná ztráta
  • zvýšené riziko kondenzace
  • zvýšené riziko růstu plísní
  • nežádoucí proudění vzduchu
  • šíření kontaminantů
  • zhoršená zvuková neprůzvučnost
  • zhoršená funkce větracího systému

Požadavky na vzduchotěsnost jsou uvedeny v ČSN 730540-2. Doporučeno je splnění podmínky pro celkovou intenzitu výměny vzduchu n50.

                                                           n50 ≤ n50,N

kde n50 je hodnota změřená na budově postupem podle ČSN EN 13829 a n50,N je limitní hodnota celkové intenzity výměnu vzduchu v závislosti na způsobu větrání

ČSN EN 13829 jasně určuje požadavky na měřící zařízení, postupy měření, vyjadřování výsledků, protokol o měření a přesnost. Jedním zařízením, které splňuje tyto požadavky je BLOWER DOOR. Společnost CIUR a.s. disponuje zařízením Minneapolis BlowerDoor od renomovaného výrobce. Toto zařízení umožňuje jak samotné měření celkové intenzity výměny vzduchu n50 , tak i nastavení stálého tlakového rozdílu mezi interiérem a exteriérem. Za pomoci vyvíječe kouře, anemometru, případně termokamery můžeme potom spolehlivě detekovat jednotlivé netěsnosti a tím přispět k jejich následnému odstranění. ČSN EN 13829 uvádí dvě metody měření. Metoda A je testem budovy v provozním stavu a lze měřit pouze po dokončení budovy. Metoda B je testem obálky budovy a je možné měřit jak před dokončením, tak po dokončení budovy. Výsledkem je informace o kvalitě návrhu a především o kvalitě vlastní realizace.

(čerpáno z materiálů Vzduchtěsnost budov – Ing. Jiří Novák, ČVUT v Praze)

 

autor: frantisek.buran, datum: 16.03.2010 10:54, kategorie: nezařazeno