COMPRI izolace - kompletní zateplení domu

Potřebujete poradit?

COMPRI vyrábí a dodává CIUR a.s.

Bezplatná zákaznická linka:
800 888 959

Informační e-mail:
info@ciur.cz

Poptávkový e-mail:
odbyt@ciur.cz

COMPRI izolace = prověřené systémy pro úsporu energií

Nároky na pozemní stavby rostou v požadavcích na úsporu energií, technické požadavky i pohodu obývání. Ze strany investorů i projektantů s sebou tyto požadavky nesou vysoké nároky na stavebně-fyzikální vlastnosti použitých skladeb a materiálů. Většinou již nestačí pouze vhodně poskládat nejlevnější dostupné materiály od různých dodavatelů, tak jak po léta zaběhnutá praxe často funguje. Je třeba dbát na doporučení výrobců a projektantů, kteří by měli vlastnosti skladeb a materiálů ctít a počítat s jejich přesnými parametry. To se týká především skladeb tepelných izolantů, parobrzdných a voděodolných vrstev a difuzně otevřených fasádních systémů.

Cílem není investora v rámci výstavby či dodatečného zateplení „stáhnout z kůže“ dodávkou co nejdražších technologií, ale vysvětlit mu správnost vzájemného spolupůsobení jednotlivých materiálů a technologi. Nabídnutý produkt musí mít optimální kvalitu i cenu. V rámci této filosofie přivádíme na trh systém řešení COMPRI®, který zahrnuje komplexní nabídku materiálů pro různé oblasti. Z tepelných izolantů jsou to především foukané izolace na bázi celulózy, minerálního vlákna a nenasákavého polystyrenu. Každý z těchto produktů má unikátní vlastnosti a umožní bez rizika, foukanou technologií na místě stavby, realizovat zateplení prakticky kterékoli konstrukce.

Systém COMPRI se skládá z těchto produktů:

  • Tepelné izolace
  • Zvukové izolace
  • Protipožární izolace
  • Membrány, lepidla, pásky a příslušenství
  • Obklady


Climatizer Plus®

Celulózová foukaná izolace pod obchodní značkou Climatizer Plus® se využívá především u zateplení obvodových plášťů a stropů. Je možné použít technologii suché i stříkané aplikace. Výhody použití celulózové izolace v dřevostavbě bylo již mnohokrát zmíněno a ověřeno po více než 22 let přímo v ČR. V souvislosti s pohledem na celou skladbu jsou důležité zejména tyto vlastnosti:

  • nízká tepelná vodivost λD = 0,038 W/m.K (srovnatelné se všemi špičkovými izolanty na trhu i při nízké objemové hmotnosti okolo 30-40 kg/m3 - například stropní konstrukce)
  • vysoká hodnota měrného tepla Cd = 1919 až 2142 J/kg.K (přispívá k výraznému zlepšení vnitřního vyrovnání klimatu a větší tepelné setrvačnosti stavby)
  • unikátní schopnost vyrovnávání a rychlého transportu vlhkosti (dobrý předpoklad dlouhé životnosti)
  • dobrá přilnavost ke všem detailům, instalace bez odřezků, rizika tepelných mostů a spárového proudění vzduchu
  • dobré protipožární a akustické parametry

Climastone®

Minerální foukaná izolace Climastone® je vhodnou alternativou k celulóze, v prostorách, kde jsou nejvyšší požadavky na požární odolnost konstrukce a izolant musí dosahovat zatřídění A1. Tyto požadavky nastávají u některých požárně dělících stěn, v okolí komínových těles, v prostorách s předpokladem vysokého počtu shromažďovaných osob a podobně. Rovněž dosahuje velmi dobrých tepelně-izolačních vlastností. Izolace zároveň splňuje požadavky na snadnou a rychlou aplikaci v místě stavby. Aplikace do uzavřených konstrukcí stěn se vyznačuje vyšší objemovou hmotností izolace.


Climastyren®

Foukané perličky grafitového polystyrenu pod značkou Climastyren® jsou vhodné všude tam, kde je riziko styku s vodou. Příkladem mohou být podlahové konstrukce s nebezpečím poruchy hydroizolace, předstěny a mezery obezdívek a mnoho dalších aplikací. Izolaci lze použít jak u novostaveb, tak i při dodatečné sanaci problémových konstrukcí. Izolant je zcela nenasákavý a dosahuje tepelné vodivosti 0,034 W/m.K. Velmi snadno se fouká strojním zařízením při objemové hmotnosti cca 14 kg/m3.

foukané izolace

Při správné koordinaci procesů zateplování stavby je možné provádět velmi efektivně veškeré foukané izolace i přímo na stavbě. Je tak eliminováno případné nebezpečí zatečení dešťové vody do konstrukcí v průběhu montáže. Vhodně rozmístěné montážní otvory jsou po naplnění izolace snadno a profesionálně začištěny. Nastavení správné aplikační metody a rozdělení konstrukce do oddělených bloků umožňuje vyplňovat na stavbě i velmi členité konstrukce.


WOLF®

„Trápí vás hluční sousedi? Nestěhujte se, ale izolujte!“ Akustické desky WOLF® s unikátní vnitřní strukturou umožnují při zachování minimální tloušťky konstrukce účinně zvukově izolovat téměř jakýkoli prostor. Díky vysoké objemové hmotnosti mají desky také vynikající tepelně akumulační schopnost.

deska zvukové izolace WOLF


Pro clima®

Membrány, fólie, lepidla, pásky. Pro správnou funkci stavby z hlediska stavební fyziky a splnění náročných požadavků vzduchotěsnosti je třeba opatřit celou stavbu těsnícími materiály. Důležitá je péče o každý detail. Jsou to především membrány (zároveň plní funkci parobrzdy), těsnící pásky a průchodky pro kabely a instalace. Pro tuto aplikaci je určena celá škála výrobků Pro clima®. Firma, která stojí za tímto programem je specializovaná již více než 20 let na tuto problematiku v Německu a dnes jsou její produkty celosvětově rozšířené. Pro optimální skladbu konstrukcí je ideální kombinovat do skladby systém DB® nebo Intello®. Jedná se o vzduchotěsné membrány, které však regulovaně transportují vlhkost. V zimním období jsou více uzavřené a na léto se otevírají. Tím se poskytuje stavbě unikátní schopnost zaručeného vyschnutí. To je zaručeno i v případě, že vzniknou v průběhu užívání drobné problémy a narušení celistvosti konstrukce. Bezpečnost proti vzniku škod a eventuálních plísní je tady zaručena. To vše bez současné potřeby transportu vzduchu, jak je tomu u mnoha jiných systémů.

membrána s vysoce proměnnou hodnotou Sd
– Intello
ekologická membrána s proměnnou hodnotou Sd
– DB+

V obou systémech Pro clima® Intello i DB, je zajištěna péče o každý detail. Veškeré materiály mají systémové spolupůsobení, dobře přilnou k podkladu i konstrukci. Systém DB+ je navíc tvořen speciálně impregnovanou vrstvou lepenky a je vhodný pro veškeré objekty s nejvyšším ohledem na ekologi i po ukončení životnosti stavby.


Unger-Diffutherm®

Posledním článkem systému COMPRI® je efektní zakončení fasádní deskou a omítkovým systémem, zaručující dokonalý vzhled i funkci. Systém Unger-Diffutherm® kombinuje unikátní patentované složení dřevovláknité desky a difuzně otevřeného systému omítky a je po více než dvacet let zárukou dlouholeté kvality bez kompromisů. U dřevovláknitých desek použitých ve fasádním systému je důležitá rovnoměrná a rychlá distribuce vlhkosti, která je na vnější i na vnitřní straně co nejvíce vyrovnaná. Desky tohoto systému tuto schopnost mají. Je tak zaručeno v kombinaci se systémovou omítkou, že nedojde k pozdějšímu zvlnění nebo k mikrotrhlinám. Dřevovláknité desky navíc spolu s Climatizerem Plus® značně zvyšují další potenciál pro teplotní vyrovnanost, překlenutí jakýchkoli tepelných mostů a pohodu skutečně funkční dřevostavby.

Legenda: (1) systém UdiRECO®; (2) systém UdiIN RECO®; (3) systém UdiSPEED®; (4) systém UdiFRONT®; (5) systém UdiIN®; 6) systém UdiTOP®; (7) Climatizer Plus®, systém UdiFLEX®; (8) systém UdiCLIMATE®; (9) systém UdiSTONE®; (10) univerzální expandér UE + kapsa FT, Climatizer Plus®, systém UdiSPEED®; (11) univerzální expandér UE, Climatizer Plus®, UdiSTOP®, provětrávaná fasáda

Zásadní výhodou systému UDI je rovněž možnost certifikovaně zateplit historické budovy ze strany interiéru, bezpečně a dlouhodobě bez rizika stavebních škod.


Veškeré materiály ve skladbách jsou přitom zdravotně i ekologicky nezávadné. Všechny vrstvy vzájemně spolupůsobí na vyrovnávání tepelné pohody i vlhkosti v interiéru. Oproti stavbám, jejichž první vrstvou po sádrokartonu je PE folie tvořící parozábranu a na fasádě je nalepen nejlevnější polystyren s nejlacinějším typem omítky, je pobyt v domech tvořených touto nebo podobnou skladbou nesrovnatelně příjemnější a zdravější. Tyto stránky a stránky společnosti www.ciur.cz vám mohou poskytnout mnoho dalších užitečných informací.