COMPRI izolace - kompletní zateplení domu

 • Velmi dobré tepelně izolační parametry izolace
 • Nejvyšší třída reakce na oheň A1
 • Významné zlepšení akustiky stavby
 • Nízký difusní odpor – snadná propustnost pro vodní páru
 • Dokonalé vyplnění všech detailů stavby
 • Ekologická a hygienická nezávadnost
 • Vysoká protipožární odolnost
 • Odolnost proti dřevokazným škůdcům, hlodavcům a hmyzu
 • Libovolné aplikační tloušťky v rozmezí od 6 do 60 cm

Potřebujete poradit?

COMPRI vyrábí a dodává CIUR a.s.

Bezplatná zákaznická linka:
800 888 959

Informační e-mail:
info@ciur.cz

Poptávkový e-mail:
odbyt@ciur.cz

Foukaná minerální izolace Climastone®

Minerální vlna Climastone® je unikátní tepelná a akustická izolace. Výroba je založena na metodě rozvlákňování taveniny směsi hornin a dalších příměsí a přísad. Climastone je originální finální produkt, není vyroben z odřezků. Vytvořená minerální vlákna se v rámci výrobní linky zpracují do finálního tvaru granulátu. Vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizována, nicméně je nutné izolaci v konstrukci chránit vhodným způsobem proti povětrnostním vlivům.


Základní vlastnosti

 • součinitel tepelné vodivosti λ = 0,036 – 0,041 W/m.K (dle objemové hmotnosti izolace)
 • objemová hmotnost izolace: 40 – 130 kg/m3 (dle použití)
 • faktor difúzního odporu: μ = 1,1 – 2 (difúzně otevřená izolace)
 • třída reakce na oheň: A1 (ČSN EN 13501-1)
 • šíření plamene = 0,00 mm / min
 • třída sesednutí: S1 neměřitelné (≤ 1)

Výrobek je velmi stabilní a při dodržení předepsaných objemových hmotností poskytuje dlouhodobě perfektní technické parametry. Je striktně vyráběn z kvalitní kamenné vlny a zabezpečuje významné zvýšení odolnosti správně vyplněných konstrukcí. Vlákno je stabilní i při teplotách nad 600 °C. Pozor nezaměňovat s výrobky z vláken skelných! Skelná vlákna na rozdíl od minerálních mají nízkou teplotu tavení!


Použití a aplikace

Climastone® je určen pro stavební tepelné a akustické izolace v oblasti vnějších i vnitřních konstrukcí – zateplení stropu, podlahy, podkroví, střechy, stěny nebo příčky a podhledy. Výrobek je vhodný pro konstrukce oddělující požární úseky, protipožární stěny, podhledy prostor s vysokým počtem shromažďovaných osob, nouzové a únikové východy, instalační a kabelové šachty, atd.

Aplikace se provádí za sucha s pomocí strojního zařízení a je možná tzv. volným foukáním (například nepochozí půdy) nebo mnohem častěji tzv. objemovým plněním do připravených dutin stěn, střech nebo stropů. Systém umožňuje izolovat bez spár a nalézt řešení i u komplikovaných a těžko dostupných míst. Během aplikace nevznikají odřezky a jiný odpad. Technologie foukání zajišťuje rychlou práci a snadný přesun hmot.

Climastone® je dodáván pouze prostřednictvím školených aplikačních firem. Výrobce CIUR a.s. doporučuje obracet se s požadavky na použití této izolace pouze na profesionální a certifikované firmy, které garantují posouzení vhodnosti a správného provedení aplikace. Foukání by mělo probíhat do uzavřených prostor, kde nehrozí trvalý nebo náhodný únik do obytných prostor, a to jak v průběhu aplikace, tak i následně při užívání budovy. Výrobek není určen pro přímý trvalý kontakt s osobami obývajícími izolovaný objekt a nesmí být použit jako součást interiéru. 

Je třeba předem vyhodnotit, zda je izolovaný prostor vhodný pro tento typ izolace i z hlediska vlhkosti. Vhodné je zkontrolovat riziko kondenzace vlhkosti uvnitř izolační vrstvy výpočtem.


Více informací naleznete na www.climastone.cz.