COMPRI izolace - kompletní zateplení domu

Potřebujete poradit?

COMPRI vyrábí a dodává CIUR a.s.

Bezplatná zákaznická linka:
800 888 959

Informační e-mail:
info@ciur.cz

Poptávkový e-mail:
odbyt@ciur.cz

Cena a návratnost izolace

V dnešní době jsou zákazníci pod tlakem více či méně seriózních reklam a jejich hlavním motivem je sleva, úspora, výhodnost, návratnost. Pokusíme se vám níže objasnit, co se skrývá pod těmito pojmy.


Sleva, jako nejčastější lákadlo na potenciální zájemce (kupce), se pokud možno velkými písmeny zobrazí na cenovce u výrobku a výše slev je zpravidla uvedena v % z ceny výrobku. Slevové akce mohou být jednorázové, časově omezené, nebo neurčité „do vyprodání zásob“. Tímto způsobem si prodejci získávají kupce (aneb „nekup to, je tam sleva, i když to nebudu teď nutně potřebovat“).


Úspora vyjadřuje rozdíl mezi původní cenou a cenou po slevě. Může být jednorázová nebo se může projevit až v delším časovém období.


Výhodnost je poměrně složitější na objasnění, neboť je více subjektivní – co je pro jednoho velice výhodné, nemusí být tak výhodné pro druhého. Zde hraje roli jak úspora v penězích, tak okamžik nákupu.


Z hlediska dlouhodobého sledování je potřeba zaměřit se na návratnost investovaných peněz do nějakého stavebního opatření, které sice vyžaduje jednorázovou investici na počátku, ale v průběhu času se začínají investované peníze vracet, většinou v jiné formě (např. v nižších finančních nákladech na vytápění).


Příklad rodinného domu

Rodinný dům, který se v zimním období vytápí, spotřebovává energii na udržení vnitřní teploty. Spotřeba energie je vyjádřena v celkových finančních nákladech, které jsou v přímé závislosti na množství spotřebované energie. Pokud pomineme finanční náklady na ohřev TUV a svícení, je rozhodujícím faktorem spotřeba energie na vytápění.

Teplo v domě uniká různými konstrukcemi a celková ztráta objektu se skládá ze ztrát tepla, které jsou u jednotlivých konstrukcí různé: např. střecha 30 %, okna 20 %, stěna 10 % a ostatní konstrukce zbylá %.

Rodinný dům spotřebuje za rok v průměru energii na vytápění v částce 30 tisíc korun. Při rozhodování do čeho investovat peníze na provedení stavebních opatření (zateplení, výměna) je samozřejmě nejefektivnější zateplit (vyměnit) konstrukci, která má největší ztrátu.

Majitel rodinného domu se rozhodl zateplit strop pod střechou foukanou celulózovou izolací Climatizer Plus®. Dle naší nabídky ho toto stavební opatření vyjde na 25 tisíc korun a přinese následnou 25% úsporu v platbě za vytápění.

Kdy se mu začnou investované peníze vracet? Jaká je návratnost vložených peněz?

Cena za vytápění při stávajícím stavu RD 30 000,- Kč/rok
Vložená investice do zateplení 25 000,- Kč
Cena za vytápění po provedeném zateplení 0,75 × 30 000 = 22 500,- Kč/rok
Úspora za vytápění 7 500,- Kč/rok
Návratnost investice 25 000 / 7 500 = 3,33 roku

Jednoduchý výpočet předpokládá, že bude stejně studená zima, nebude radikální změna ceny za energii spotřebovávanou na vytápění a rodinný dům se bude užívat stejným způsobem jako dříve. Pro konkrétní případ je potřeba znát procento podílu tepelné ztráty jednotlivých konstrukcí a celkovou ztrátu nezatepleného i zatepleného objektu.


Více informací o ucelené řadě COMPRI® izolací naleznete v sekci COMPRI izolace.