COMPRI izolace - kompletní zateplení domu

Potřebujete poradit?

COMPRI vyrábí a dodává CIUR a.s.

Bezplatná zákaznická linka:
800 888 959

Informační e-mail:
info@ciur.cz

Poptávkový e-mail:
odbyt@ciur.cz

Tepelná izolace střechy

Střešní konstrukce je z hlediska povětrnostních vlivů namáhána ze všech stavebních konstrukcí nejvíce. Působení deště, mrazu a slunečného záření v letních měsících klade na střešní konstrukci velké nároky.

Profesionální zateplení střešní konstrukce zamezí únikům tepla v zimních měsících a zároveň brání přehřívání vnitřních prostorů v letních měsících.

Pro příjemné prostředí v podstřešních bytech je vhodné vybírat izolace se zvýšenou schopností akumulace tepla, jako jsou například foukaná celulózová izolace Climatizer Plus® nebo dřevovláknité izolační materiály. K dispozici jsou ale i minerální izolace a speciální polystyreny.


  • šikmé střechy se nejčastěji plní foukanou izolací z volného prostoru nad kleštinami do připravené dutinyj (jedná se o velmi rychlé bezespárové izolování šikmých konstrukcí bez vzniku tepelných mostů v izolaci)
  • u vazníkové střechy je provedení foukané izolace nesrovnatelně rychlejší a účinnější než s deskovými materiály (eliminace chyb v detailech)
aplikace foukané izolace do střešní
konstrukce z interiéru
foukání izolace z exteriéru střechy
  • dvouplášťové střechy s větranou vzduchovou mezerou napojenou na vnější prostředí u panelových a bytových domů lze účinně zateplit pomocí foukané izolace aplikované přímo do dutiny střechy
k přesunu foukané izolace nejsou potřeba
žádné jeřáby nebo lešení, izolace se
jednoduše dopraví pomocí hadice
při aplikaci dvouplášťové střechy není
třeba střechu úplně rozebírat, izolace
se kontrolovaně do konstrukce doplní
několika otvory
schéma užití foukané izolace ve dvoupl.
odvětrávané střeše

Dvouplášťové dřevěné střechy se mohou zateplit dovnitř dutiny foukanou izolací nebo kompletně strhnout a udělat nové. Bohužel se stále setkáváme s případy zateplení takovéto střechy ze shora, kdy se na stávající prkenný záklop položí vrstva tepelné izolace včetně nové hydroizolace. V takovém to případě hrozí nadměrné riziko degradace dřevěných prvků, které jsou uzavřeny ve slabě větrané mezeře.

nedostatečně zateplená dvouplášťová
střecha panelového domu
nedostatečně zateplená dvouplášťová
střecha z dřevěných trámků a
prkenného záklopu
doplněním foukané celulózové izolace
zabráníme únikům tepla a v letních
měsících i přehřívání podstřešních bytů
díky vysoké akumulační schopnosti


Nejčastěji používané skladby střešních konstrukcí najdete v našem 3D interaktivním domu.