COMPRI izolace - kompletní zateplení domu

Potřebujete poradit?

COMPRI vyrábí a dodává CIUR a.s.

Bezplatná zákaznická linka:
800 888 959

Informační e-mail:
info@ciur.cz

Poptávkový e-mail:
odbyt@ciur.cz

Zdravotní rizika bydlení a jejich řešení

Nepovažujeme se za zcela kompetentní instituci, která má určovat, co přesně kde a komu může škodit na zdraví. V tomto krátkém výčtu se však pouze soustřeďujeme na naše dlouhodobé poznatky a obecně známá fakta z prostředí profesionálních izolačních firem. Z těch jsme pro vás připravili krátký přehled častých rizik a jejich řešení.


Plísně a houby

Fakta

Obecně známým faktem je, že tam kde se drží vlhkost, neproudí vzduch. Dříve nebo později se v těchto místech nejprve objeví specifický „odér“ a později viditelné plísně, případně houby. Tyto organismy se množí především spórami a výtrusy. Poletující částice se považují (a výzkumy je to potvrzeno), za hlavní příčinu vzrůstajícího počtu respiračních onemocnění, astmatu a alergií.

napojení ve starých objektech -

tepelná izolace za záklopem je

mokrá a plesnivá - „letní kondenzát“

správné napojení parobrzdy na sousední

konstrukční prvky


Příčiny

 • nedostatečné větrání (špatně načasované, neúčinné, záměrně omezené, špatně regulované nebo udržovaný větrací systém - tam kde je instalován)
 • tepelný most – místo, kde je konstrukce výrazně tepelně odlišná od ostatních částí domu
  • příkladem jsou: překlady nad okny a otvory
  • špatně ošetřené nebo neizolované rohy ve styku strop - stěna
  • přesah stěny nad zateplenou střechu, který je bez izolace (nezateplená atika)
  • špatně provedená tepelně izolační vrstva
 • vlhkost vzlínající ze základů do neprodyšně zatepleného zdiva, kumulace vody, zhoršení izolačních schopností (vliv vysokého obsahu vody) a z toho plynoucí zvýšená tepelná vodivost materiálů
 • špatně ošetřené detaily kolem oken
 • nekvalitní rámy a zasklení oken špatným sklem
 • neošetřené detaily kolem prostupů kanalizace, antény, napojení střechy na stěnu v podkroví (proudí tudy studený vzduch ochlazující okolí a vytváří se kondenzační zóna)
 • špatná volba materiálů vzhledem k povaze původních stavebních materiálů
 • nepečlivost v provedení spojů při spojování parotěsných a parobrzdných vrstev
 • a mnoho dalších...

Řešení

Již samotný výčet možných příčin dává odpověď: Laik si obtížně poradí, pokud nemá dostatečné znalosti a především dlouholeté zkušenosti

Ovšem lze uvést alespoň obecný sled možných bodů, jak postupovat a závadám se zcela vyhnout (nebo je alespoň postupně napravit).

 1. Nerozhodovat se prioritně pouze na základě ceny opatření - určitě se vyplatí rok až dva počkat (když už to vydrželo tak dlouho) a zvolit zejména zdravé řešení, které prospěje vám ale i domu.
 2. Uvědomit si z čeho je můj dům postaven, v jakém režimu po léta funguje, kde stojí a kdo jej obývá. Určitě se nevyplatí na domek z vepřovicových cihel na severním svahu, kam se nastěhuje mladá rodina se 2 dětmi dávat nejlevnější polystyrenovou fasádu svépomocí.
 3. Dobře vyhodnotit stav hydroizolací, tak aby zdivo nemohlo získávat vodu ze základů vzlínáním.
 4. Před provedením izolace si vybrat správnou firmu, která má dlouhodobé a kladné reference z podobných aplikací, provede důkladnou obhlídku na místě, poskytne konzultaci a alespoň orientační výpočet bilance vodních par.
 5. Zvážit možnosti a nastavení topného systému a zvolit správnou formu větrání domu.
 6. Soustředit se prioritně na izolační systémy, které jsou difúzně otevřené nebo odvětrávané. To znamená, že jejich montáží na stěny nebo strop či střechu objektu nenastane riziko, že se někudy budou dostávat vodní páry. Tyto páry v určitém místě kondenzují na vodu a tato voda ani v létě není schopná se vypařit (nově přidané vrstvy ji nepustí přes svoji hmotu). Množství vody se s každou zimou dále zvyšuje, až propukne některý z problémů, který je výše popsán (v nejhorším případě statické narušení konstrukce).
 7. Zvolit systémy COMPRI, které vždy poskládáme tak, aby k problémům nedošlo a dům ušetřil maximum energie vynakládané na vytápění. To je bez nadsázky skutečnost, která nás na tuto myšlenku přivedla. Suchý dům, kde se nezapomnělo na přirozeně příjemné prostředí, které je plné čerstvého vzduchu, stěny i strop jsou přirozeně teplé a nevyzařuje z nich chlad na první pohled či pocit je to, po čem asi každý touží.

Více informací o ucelené řadě COMPRI® izolací naleznete v sekci COMPRI izolace.